Tag: starter

Facebooktwitterlinkedinmail

NHG23-09-2021 – In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van €325.000 naar €355.000. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de €400.000.

Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds de toegang behouden en zorgen dat consumenten een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.

Daarom zal de NHG-kostengrens in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog gaan en gaat deze in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt: deze zal in een periode van een opgaande economie minder hard dalen en in een neergaande economie minder hard hoeven stijgen. Hierdoor wordt de woningmarkt niet onnodig opgejaagd in de huidige marktsituatie en niet onnodig afgeremd in een periode waarin veel verliezen gedekt moeten worden.

Stabielere woningmarkt

De kostengrens voor woningen wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs. De kostengrens ontwikkelt zich hierdoor gelijkmatiger dan de woningprijzen en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens zal in 2022 stijgen van de huidige € 325.000 naar € 355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in 2022 (van € 344.500 in 2021).

Lagere borgtochtprovisie

In 2021 betalen woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%.

Bron: NHG

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

31-08-2020 – Volgens Haagse bronnen is het kabinet voornemens om op prinsjesdag bekend te maken dat per 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting is verschuldigd voor starters op de koopwoningmarkt.

Wie tussen de 18 en 35 jaar oud is en voor het eerst een eigen woning koopt, wordt vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Met deze maatregel wil het kabinet de vastgelopen woningmarkt een impuls geven. Jongeren komen er nu vaak niet tussen. Dat komt mede doordat steeds meer beleggers panden opkopen, vooral in de grote steden. Het kabinet verhoogt daarom de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers van 2 naar 8 procent.

Eerder bleek uit onderzoek door het ministerie van Financiën dat het afschaffen van de overdrachtbelasting voor starters niet het gewenste resultaat op zou leveren. Toch kiest het kabinet er voor om het al langer bestaande plan per volgend jaar uit te voeren.

Terug