Tag: offerte

Facebooktwitterlinkedinmail

Huizenjagers krijgen een maandje respijt om de strengere hypotheekeisen van 2017 te ontlopen. Zij moeten alleen wel zorgen dat zij op tijd alle documenten hebben verzameld om de soepeler hyptheekofferte rond te krijgen.

AFM

Hyptheekoffertes uit 2016 worden in 2017 alleen gerespecteerd wanneer ze ook in 2016 door de bank zijn geakkordeerd. Dit is in juli al afgesproken tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de sector naar aanleiding van nieuwe Europese regels. In het verleden gold met jaarwisselingen altijd de aanvraagdatum van de offerte. De aanpassing betekent dat kopers het risico lopen dat zij uiteindelijk hun droomhuis niet kunnen kopen, terwijl dat onder de soepeler regels van 2016 nog wel zo was.

Definitief akkoord

„De consument is dus afhankelijk van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij zijn geldverstrekker”, waarschuwt financieel makelaar Harrie-Jan van Nunen.

Hypotheekverstrekkers geven pas een definitief akkoord voor een offerte na het overleggen en beoordelen van alle documenten zoals werkgeversverklaring, koopakte, taxatierapport, medisch akkoord voor de verzekering enzovoort. „Gemiddeld genomen duurt dit traject vier weken, waardoor offertes die nu reeds zijn uitgebracht geen zekerheid meer geven. Gezien de hausse aan aanvragen als gevolg van de gestegen rente in de afgelopen weken, alsmede de traditionele eindejaar drukte lijkt de chaos niet te overzien!”

Eigen geld

Wie nu jaagt op een woning heeft veel voordeel bij een hypotheekofferte uit 2016. In 2017 veranderen twee belangrijke zaken. Alleereerst mag nog maar 101% van de waarde van de woning worden geleend. Dit was dit jaar nog 102%. Kopers moeten in 2017 dus meer eigen geld inbrengen, vooral in de populaire steden waar de huizenprijzen omhoog schieten.

Daarnaast worden per 1 januari ook de regels voor de maximale hypotheek op het inkomen aangepast. Wie vanaf 2017 een hypotheek afsluit met een rente onder de 2% (bijvoorbeeld 10 jaar vast), kan volgend jaar gemiddeld zo’n 5% minder lenen op zijn inkomen.

(bron: Telegraaf)

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Op 21 maart 2016 wordt de Mortgage Credit Directive (MCD) ingevoerd. Deze nieuwe Europese regels moeten ervoor zorgen dat hypotheken op een eenduidige en transparante manier aan klanten worden aangeboden. Één van de belangrijkste wijzigingen is dat er pas een bindende offerte uitgebracht wordt, nadat de maatschappij jouw kredietwaardigheid heeft beoordeeld en de aanvraag heeft goedgekeurd.

Wat zijn de gevolgen voor het aanvraag-traject van een hypotheek ?

Stap 1: Renteaanbod opvragen
Je krijgt eerst een renteaanbod toegestuurd. Het renteaanbod is geen aanbieding voor een lening. Het renteaanbod is in de eerste plaats bedoeld om je zekerheid te geven over de rente. Daarnaast bevat het renteaanbod de belangrijkste informatie over de opbouw van de hypotheek zoals de looptijd en de aflosvormen. Het meldt ook welke documenten nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het renteaanbod is niet bindend en verplicht tot niets.

Stap 2: Je tekent het renteaanbod en stuurt het samen met de benodigde documenten naar ons terug
Je hebt 2 tot 3 weken de tijd om het renteaanbod te ondertekenen en naar ons terug te sturen. De termijn van 2 tot 3 weken verschilt per product en per maatschappij.

Stap 3: De documenten worden beoordeeld
Het kan zijn dat wij of de maatschappij nog vragen hebben of om aanvullende documenten vragen. Als alles in orde is, stelt de maatschappij een bindende offerte en een European Standardised Information Sheet (ESIS) op. De ESIS is een gestandaardiseerd formulier en bevat alle belangrijke informatie over de hypotheek. Ook staat in de ESIS het Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP). Hierin worden alle kosten van het verkrijgen van de hypotheek opgenomen, bijvoorbeeld de advies- en bemiddelingskosten en taxatiekosten.

Stap 4: Je accepteert de offerte
Je ondertekent de offerte en stuurt de offerte binnen 15 dagen naar ons terug. In de offerte staan alle afspraken die de maatschappij met jou maakt over de hypotheek. Als je deze offerte ondertekent en terugstuurt, heb je een overeenkomst met de maatschappij. De stukken worden naar de notaris verzonden.

Terug