Tag: nieuwe regels

Facebooktwitterlinkedinmail

Op 21 maart 2016 wordt de Mortgage Credit Directive (MCD) ingevoerd. Deze nieuwe Europese regels moeten ervoor zorgen dat hypotheken op een eenduidige en transparante manier aan klanten worden aangeboden. Één van de belangrijkste wijzigingen is dat er pas een bindende offerte uitgebracht wordt, nadat de maatschappij jouw kredietwaardigheid heeft beoordeeld en de aanvraag heeft goedgekeurd.

Wat zijn de gevolgen voor het aanvraag-traject van een hypotheek ?

Stap 1: Renteaanbod opvragen
Je krijgt eerst een renteaanbod toegestuurd. Het renteaanbod is geen aanbieding voor een lening. Het renteaanbod is in de eerste plaats bedoeld om je zekerheid te geven over de rente. Daarnaast bevat het renteaanbod de belangrijkste informatie over de opbouw van de hypotheek zoals de looptijd en de aflosvormen. Het meldt ook welke documenten nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het renteaanbod is niet bindend en verplicht tot niets.

Stap 2: Je tekent het renteaanbod en stuurt het samen met de benodigde documenten naar ons terug
Je hebt 2 tot 3 weken de tijd om het renteaanbod te ondertekenen en naar ons terug te sturen. De termijn van 2 tot 3 weken verschilt per product en per maatschappij.

Stap 3: De documenten worden beoordeeld
Het kan zijn dat wij of de maatschappij nog vragen hebben of om aanvullende documenten vragen. Als alles in orde is, stelt de maatschappij een bindende offerte en een European Standardised Information Sheet (ESIS) op. De ESIS is een gestandaardiseerd formulier en bevat alle belangrijke informatie over de hypotheek. Ook staat in de ESIS het Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP). Hierin worden alle kosten van het verkrijgen van de hypotheek opgenomen, bijvoorbeeld de advies- en bemiddelingskosten en taxatiekosten.

Stap 4: Je accepteert de offerte
Je ondertekent de offerte en stuurt de offerte binnen 15 dagen naar ons terug. In de offerte staan alle afspraken die de maatschappij met jou maakt over de hypotheek. Als je deze offerte ondertekent en terugstuurt, heb je een overeenkomst met de maatschappij. De stukken worden naar de notaris verzonden.

Terug