Tag: kopen

Facebooktwitterlinkedinmail

NHG23-09-2021 – In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van €325.000 naar €355.000. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de €400.000.

Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds de toegang behouden en zorgen dat consumenten een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.

Daarom zal de NHG-kostengrens in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog gaan en gaat deze in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt: deze zal in een periode van een opgaande economie minder hard dalen en in een neergaande economie minder hard hoeven stijgen. Hierdoor wordt de woningmarkt niet onnodig opgejaagd in de huidige marktsituatie en niet onnodig afgeremd in een periode waarin veel verliezen gedekt moeten worden.

Stabielere woningmarkt

De kostengrens voor woningen wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs. De kostengrens ontwikkelt zich hierdoor gelijkmatiger dan de woningprijzen en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens zal in 2022 stijgen van de huidige € 325.000 naar € 355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in 2022 (van € 344.500 in 2021).

Lagere borgtochtprovisie

In 2021 betalen woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%.

Bron: NHG

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

man_car

Het privé leasen van een auto is erg in trek. Tegen een maandelijks vast bedrag kan een nieuwe auto worden gereden waarbij je enkel zelf nog de brandstof hoeft te betalen.

Omdat het hier om een vorm van financieren gaat, wordt er een registratie gedaan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het betreft een zgn. OA registratie. Dit staat voor “Operational Autolease”. Het afsluiten van een dergelijk contract heeft zware gevolgen voor jouw maximaal te lenen hypotheek.

Banken gaan in de berekening van de maximale hypotheek uit van de werkelijke maandelijkse last, met als minimum van 2% van het geregistreerde bedrag. Sinds 1 juli 2016 wordt “maar” 65% van de lease-som geregistreerd. Dit omdat het overige deel van 35% wordt gezien als service-component.

Rekenvoorbeeld:
Inkomen € 35.000,- ;  private-lease 48 maanden € 250,- ; Totale lease-som € 12.000,-; hypotheek 10 jaars rente 1,6%

De bij het BKR geregistreerde lease-som is € 7.800,- (65% van 12.000). Er wordt getoetst op de werkelijke maandlast van € 250,- omdat dit hoger is dan € 156,- (2% van 7.800).

Zonder private-lease contract is de maximale hypotheek € 170.863,-
Met private-lease contract is de maximale hypotheek € 99.422,-

Het verschil is maar liefst € 71.441,-

Conclusie is dat in dit voorbeeld maar liefst 6x de waarde van de auto minder geleend kan worden. Hier geldt dus overduidelijk : Laat je goed voorlichten voordat je een private-lease contract tekent! .

Terug