Tag: hypotheken

Facebooktwitterlinkedinmail

De nieuwe hypotheekverstrekker IQWoon is uit de startblokken. Het label – uitgesproken als ‘ik woon’ – is een initiatief van Dutch Mortgage Portfolio Management (DMPM), dat net als Hypotrust, Quion en De Hypotheker onderdeel is van Blauwtrust Groep.

De nieuwe hypotheekverstrekker profileert zich met de kernwaarden: klant centraal, modern, scherp, flexibel en nuchter. De hypotheek is verkrijgbaar voor adviseurs die een samenwerkingsovereenkomst hebben met Hypotrust. Quion verzorgt de servicing en Hypotrust neemt als distributiemanager de marktintroductie van het nieuwe label voor haar rekening. De financiering van de nieuwe hypotheken wordt verzorgd door een internationale financiële instelling. DMPM is verantwoordelijk voor de regie en de uitvoering van het hypotheekmandaat van IQWoon.

De IQWoon Hypotheek

De IQWoon Hypotheek is ontwikkeld voor zowel starters, doorstromers als oversluiters. Het is verkrijgbaar met en zonder NHG, voor aanvragers in loondienst en zelfstandigen. Kleine lettertjes zijn er bij de IQWoon Hypotheek niet, zegt Michel van den Akker, algemeen directeur van Hypotrust. “Gewoon heldere productvoorwaarden die in het belang van de consument zijn, zoals de offertegeldigheid van vier maanden, de mogelijkheid om 20% boetevrij af te lossen, een flexibele meeneem- en doorgeefregeling, automatische risicoklasse aanpassing en het kunnen meefinancieren van energiebesparende voorzieningen tot 106% van de marktwaarde van de woning.”

Dutch Mortgage Portfolio Management

DMPM richt zich als portfoliomanager op gevestigde nationale en internationale investeerders die willen investeren in de Nederlandse hypotheekmarkt. Rolf Belonje, managing director van DMPM: “De Nederlandse hypotheekmarkt is een stabiele groeimarkt waarin pensioenfondsen, verzekeraars en andere investeerders via ons kunnen beleggen. Samen met de andere onderdelen van Blauwtrust Groep vormen wij een sterke en stabiele brug die hen toegang tot deze markt en de consument verschaft”.

Dat zorgt volgens Arjan Bons, CEO van Blauwtrust Groep, voor toetreding en concurrentie op de hypotheekmarkt. “Dat is goed voor consumenten en omdat wij een intermediair label voeren, ook goed voor het onafhankelijke intermediair.”

bron : InFinance

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Op 21 maart 2016 wordt de Mortgage Credit Directive (MCD) ingevoerd. Deze nieuwe Europese regels moeten ervoor zorgen dat hypotheken op een eenduidige en transparante manier aan klanten worden aangeboden. Één van de belangrijkste wijzigingen is dat er pas een bindende offerte uitgebracht wordt, nadat de maatschappij jouw kredietwaardigheid heeft beoordeeld en de aanvraag heeft goedgekeurd.

Wat zijn de gevolgen voor het aanvraag-traject van een hypotheek ?

Stap 1: Renteaanbod opvragen
Je krijgt eerst een renteaanbod toegestuurd. Het renteaanbod is geen aanbieding voor een lening. Het renteaanbod is in de eerste plaats bedoeld om je zekerheid te geven over de rente. Daarnaast bevat het renteaanbod de belangrijkste informatie over de opbouw van de hypotheek zoals de looptijd en de aflosvormen. Het meldt ook welke documenten nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het renteaanbod is niet bindend en verplicht tot niets.

Stap 2: Je tekent het renteaanbod en stuurt het samen met de benodigde documenten naar ons terug
Je hebt 2 tot 3 weken de tijd om het renteaanbod te ondertekenen en naar ons terug te sturen. De termijn van 2 tot 3 weken verschilt per product en per maatschappij.

Stap 3: De documenten worden beoordeeld
Het kan zijn dat wij of de maatschappij nog vragen hebben of om aanvullende documenten vragen. Als alles in orde is, stelt de maatschappij een bindende offerte en een European Standardised Information Sheet (ESIS) op. De ESIS is een gestandaardiseerd formulier en bevat alle belangrijke informatie over de hypotheek. Ook staat in de ESIS het Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP). Hierin worden alle kosten van het verkrijgen van de hypotheek opgenomen, bijvoorbeeld de advies- en bemiddelingskosten en taxatiekosten.

Stap 4: Je accepteert de offerte
Je ondertekent de offerte en stuurt de offerte binnen 15 dagen naar ons terug. In de offerte staan alle afspraken die de maatschappij met jou maakt over de hypotheek. Als je deze offerte ondertekent en terugstuurt, heb je een overeenkomst met de maatschappij. De stukken worden naar de notaris verzonden.

Terug