Tag: hillen

Facebooktwitterlinkedinmail

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober 2017 hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel plannen hebben invloed op je hypotheek. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen voor (aanstaande) huizenbezitters.

Bron: www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl

 

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt sinds januari 2014 elk jaar met 0,5% afgebouwd. Daardoor is de maximale aftrek intussen gedaald van 52% naar 50%. In het regeerakkoord staat dat de hypotheekrenteaftrek voor mensen met inkomens in de hoogste belastingschijf versneld wordt afgebouwd.

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3 % per jaar beperkt tot het laagste belastingtarief (basistarief 36,9%). Die daling wordt nu dus versneld doorgezet. In plaats van in het jaar 2042 wordt het streeftarief bijna twintig jaar eerder bereikt. Gaat de versnelde afbouw in, dan wordt het basistarief van 36,93% bereikt in 2023.

Verlaging eigenwoningforfait

Tegenover deze versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek staat een verlaging van het eigenwoningforfait van 0,75% naar 0,6% vanaf 2020.

Gefaseerd afschaffen Wet-Hillen

In de wet-Hillen staat dat het eigenwoningforfait voor woningeigenaren die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, vervalt. Voor deze eigenaren is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat zij betalen aan hypotheekrente. Die mensen zouden dus eigenlijk een bijtelling hebben in plaats van een aftrek. De Wet Hillen -de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’-zet die bijtelling op nul.

In het regeerakkoord staat dat de Hillen-regeling (naar het lijkt al vanaf 2019) de komende dertig jaar stapsgewijs wordt afgebouwd. De wet was bedoeld om woningeigenaren tegemoet te komen die nauwelijks profiteren van de hypotheekrenteaftrek, maar wel te maken hebben met het eigenwoningforfait.

In het regeerakkoord staat dat de afbouwperiode 20 jaar is, maar na alle ophef over de herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek, heeft de nieuwe coalitie besloten de maatregel aan te passen naar een periode van dertig jaar.

Geen verder afbouw LTV

De maximale hypotheek wordt stapsgewijs afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning (2018: 100%). Daaraan wordt vastgehouden. De maximale “loan to value” zal niet verder worden verlaagd om de toegang van starters tot de koopwoningmarkt niet onnodig te belemmeren.

Twee belastingschijven

Het nieuwe belastingstelsel gaat vanaf 2019 van 4 naar 2 belastingschijven. Via het invoeren van een (door CDA) zogenoemde sociale vlaktaks zijn nog maar twee belastingtarieven in Box 1: een laag tarief van 36,93 % en een hoog tarief van 49,5 %. Het omslagpunt is een inkomen van circa € 68.600.

Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie, waardoor voor deze groep drie schijven blijven bestaan.

Heb je vragen of wil je vrijblijvend praten over jouw (nieuwe) hypotheek neem dan contact op met Squire-Advies.

Terug