Tag: 2020

Facebooktwitterlinkedinmail

20 september 2019 – Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd. Op basis daarvan heeft NHG (Nationale Hypotheek Garantie) de kostengrens voor het jaar 2020 vastgesteld op € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600.

Stabiliserend effect
Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk € 301.736 (juni), € 309.689 (juli) en € 316.183 (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op € 309.203. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door € 5.000, namelijk € 310.000.

Energiebesparende voorzieningen
Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de CV-ketel. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.

Oversluiten
Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Op dit punt zullen de voorwaarden en normen vanaf 2020 worden aangepast.

Bron: NHG

Heb je vragen of wil je vrijblijvend praten over jouw (nieuwe) hypotheek neem dan contact op met Squire-Advies.

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

24 mei 2019 – Vanaf 2020 hoeft er aan de ex-partner nog maar maximaal 5 jaar lang partneralimentatie te worden betaald. Momenteel is dit 12 jaar. De Eerste Kamer nam deze week het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aan. Hierin wordt afgesproken dat de partneralimentatie geldt voor de helft van de huwelijkse periode, met een maximum van 5 jaar.

Uitzonderingen

Er zijn drie uitzonderingsgroepen:
– Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten
– Mensen met jonge kinderen. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
– Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering geldt voor de komende 7 jaar.

Nieuwe scheidingen

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe scheidingen. Bent u al gescheiden en heeft u al afspraken over de alimentatie, dan blijven deze gewoon hetzelfde.

Ingangsdatum

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de wet wordt aangepast. Er wordt gesproken over 2020. Wij vermoeden dat de nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Heb je vragen of wil je vrijblijvend praten over jouw (nieuwe) hypotheek neem dan contact op met Squire-Advies.

Terug