Tag: 2018

Facebooktwitterlinkedinmail

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-.

Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.

Het kostengrensbesluit zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: WEW

Heb je vragen of wil je vrijblijvend praten over jouw (nieuwe) hypotheek neem dan contact op met Squire-Advies.

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober 2017 hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel plannen hebben invloed op je hypotheek. Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen voor (aanstaande) huizenbezitters.

Bron: www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl

 

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt sinds januari 2014 elk jaar met 0,5% afgebouwd. Daardoor is de maximale aftrek intussen gedaald van 52% naar 50%. In het regeerakkoord staat dat de hypotheekrenteaftrek voor mensen met inkomens in de hoogste belastingschijf versneld wordt afgebouwd.

De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2020 in 4 jaarlijkse stappen van 3 % per jaar beperkt tot het laagste belastingtarief (basistarief 36,9%). Die daling wordt nu dus versneld doorgezet. In plaats van in het jaar 2042 wordt het streeftarief bijna twintig jaar eerder bereikt. Gaat de versnelde afbouw in, dan wordt het basistarief van 36,93% bereikt in 2023.

Verlaging eigenwoningforfait

Tegenover deze versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek staat een verlaging van het eigenwoningforfait van 0,75% naar 0,6% vanaf 2020.

Gefaseerd afschaffen Wet-Hillen

In de wet-Hillen staat dat het eigenwoningforfait voor woningeigenaren die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, vervalt. Voor deze eigenaren is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat zij betalen aan hypotheekrente. Die mensen zouden dus eigenlijk een bijtelling hebben in plaats van een aftrek. De Wet Hillen -de regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’-zet die bijtelling op nul.

In het regeerakkoord staat dat de Hillen-regeling (naar het lijkt al vanaf 2019) de komende dertig jaar stapsgewijs wordt afgebouwd. De wet was bedoeld om woningeigenaren tegemoet te komen die nauwelijks profiteren van de hypotheekrenteaftrek, maar wel te maken hebben met het eigenwoningforfait.

In het regeerakkoord staat dat de afbouwperiode 20 jaar is, maar na alle ophef over de herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek, heeft de nieuwe coalitie besloten de maatregel aan te passen naar een periode van dertig jaar.

Geen verder afbouw LTV

De maximale hypotheek wordt stapsgewijs afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning (2018: 100%). Daaraan wordt vastgehouden. De maximale “loan to value” zal niet verder worden verlaagd om de toegang van starters tot de koopwoningmarkt niet onnodig te belemmeren.

Twee belastingschijven

Het nieuwe belastingstelsel gaat vanaf 2019 van 4 naar 2 belastingschijven. Via het invoeren van een (door CDA) zogenoemde sociale vlaktaks zijn nog maar twee belastingtarieven in Box 1: een laag tarief van 36,93 % en een hoog tarief van 49,5 %. Het omslagpunt is een inkomen van circa € 68.600.

Net zoals in de huidige situatie betalen AOW-gerechtigden geen AOW-premie, waardoor voor deze groep drie schijven blijven bestaan.

Heb je vragen of wil je vrijblijvend praten over jouw (nieuwe) hypotheek neem dan contact op met Squire-Advies.

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Vanaf 2018 wordt het bedrag wat je maximaal kunt lenen verder verlaagd naar 100% van de marktwaarde. Dit betekent weer één procent minder kunt financieren. De bijkomende kosten zullen dan volledig uit eigen zak moeten komen. Tot het einde van dit jaar kun je nog financieren tot 101% van de waarde van de woning.

 

Ook verandert de hypotheekrente-aftrek in de hoogste belastingschijf. Dit jaar kun je nog rekenen met een teruggave van 50%. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit verder verlaagd naar 49,5%. De hypotheeklasten worden dus voor mensen met een inkomen vanaf € 67.072 bruto per jaar iets duurder.

Toch is er ook goed nieuws. Tweeverdieners kunnen namelijk vanaf 2018 meer lenen. Voor het bepalen van het maximaal te lenen bedrag kan een groter deel van het tweede inkomen worden meegenomen. Dit jaar rekent de branche nog met 60%. Volgend jaar wordt dit 70%.

Heb je plannen voor de aankoop van een woning of wil je jouw hypotheek aanpassen, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. We berekenen dan wat je maximaal kunt lenen en wat de maandlasten kunnen worden. Ook kunnen we je informeren over de rente, de hypotheekvormen en de belastingzaken. We leggen je haarfijn uit welke stappen je doorloopt als je een huis koopt. Dit is geheel vrijblijvend en dus kosteloos.
Ga voorbereid op pad en neem contact op met Squire-Advies.

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Met het einde van het jaar in zicht, moeten huizenbezitters en -kopers rekening houden met een aantal wijzigingen. De belangrijkste schreven we voor je op.

Maximale Hypotheek
Ook volgend jaar kun je weer minder lenen voor de aankoop van de woning. Is het in 2016 nog mogelijk maximaal 102% van de marktwaarde van de woning te lenen, wordt dit per 1 januari 2017 gemaximeerd tot 101%. Dat lijkt weinig verschil. maar op een woning van € 250.000 scheelt dit € 2.500 wat je minder kunt financieren.

Als je een woning koopt, moet je rekening houden met ongeveer 4% bijkomende kosten. Je dient naast de koopprijs van de woning ook te betalen voor de overdrachtsbelasting, de notaris, de taxatie en het hypotheekadvies.
Anders gezegd zul je meer eigen geld mee moeten nemen bij de aankoop van je nieuwe woning. Vanaf volgend jaar kun je 1% extra financieren en zul je dus 3% zelf moeten betalen. Per 1 januari 2018 kun je maximaal de marktwaarde financieren en helemaal niets meer daar boven. Wat er na 2018 gaat gebeuren met het maximum te lenen bedrag ten opzichte van de marktwaarde is nog niet bekend.

Belastingaftrek
De hypotheekrente die je betaalt voor jouw eigen woning is aftrekbaar. Sinds een paar jaar wordt het voordeel in de hoogste belastingschijf afgebouwd. Dit heeft gevolgen voor personen die een bruto inkomen hebben van meer dan € 66.422. Zij betalen over elke euro meer dan dit inkomen 52% belasting, maar kunnen in 2016 nog 50,5% van de betaalde rente verrekenen. Per 1 januari 2017 wordt dit percentage verder teruggebracht naar 50%. De schijf begint volgend jaar ook iets hoger, namelijk op € 67.072. De aanpassing van 0,5% blijft de komende jaren doorgaan totdat het de 42% bereikt.

NHG
Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk een hypotheek aan te vragen met NHG voor een woning met een waarde van maximaal € 245.000. NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Als je de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, springt NHG bij. De geldverstrekker heeft hierdoor meer zekerheid en geeft daarvoor een rentekorting. In 2016 geldt nog dat de NHG-hypotheek inclusief kosten niet hoger mag zijn dan € 245.000. Vanaf volgend jaar kom je dus eerder in aanmerking voor een NHG hypotheek.

Schenken
Na 1 januari is de verhoogde vrijstelling van € 100.000 belastingvrij schenken aan je kinderen weer terug. Ze moeten het bedrag wel gebruiken voor de eigen woning. Dit kan zijn het kopen of verbouwen van de eigen woning, maar aflossen op de hypotheek mag ook. Er is een aantal voorwaarden. Zo mag de ontvanger van het geld niet ouder zijn dan 39 jaar. Eventuele eerdere schenkingen worden verrekenend. Je mag ook schenken aan iemand anders dan je kinderen.

Terug