Tag: 2017

Facebooktwitterlinkedinmail

rekenmachineVeel woningbezitters met een (bank)spaarhypotheek kijken met jaloerse blikken naar de steeds lagere hypotheekrentes. Oversluiten van hun hypotheek naar een hypotheek met een lagere rente lijkt geen voordelen op te leveren. Dit komt doordat de rente die je op je spaargeld ontvangt dezelfde is als de rente die je betaalt voor je hypotheek. Verlaag je de te betalen rente, ontvang je minder rente op je spaarpolis. Dit heeft tot gevolg dat weliswaar de rente betaling minder wordt, maar omdat je spaardoel hetzelfde blijft, moet je meer inleggen op je spaarpolis. Per saldo heeft het weinig zin over te stappen naar een lagere rente.

De reden dat woningbezitters toch massaal voor deze hypotheekvorm kozen in de jaren 90, was juist deze nivellerende werking. Een tussentijdse rente-aanpassing zou de maandlasten amper beïnvloeden. Daarnaast is het een fiscaal interessant product, omdat je gedurende de looptijd niets aflost en dus maximale rente-aftrek hebt. De aflossing gebeurt aan het einde van de looptijd in één keer door de uitkering van de spaarpolis.

Om deze uitkering belastingvrij te laten gebeuren, maakte je afspraken met de belastingdienst. Je beloofde niet alleen dat je de uitkering gebruikt voor het aflossen van je hypotheek, maar je beloofde tevens dat je minimaal 15 of 20 jaar premie betaalt. Mocht je eerder willen stoppen met de polis, moet je alsnog belasting betalen over het rendement dat je hebt gemaakt. Dit weerhield velen om de hypotheek om te zetten en leidde in bepaalde gevallen tot grote uitdagingen.

Al in 2012 werden er uitzonderingen toegestaan. Bij onder andere echtscheiding en verkoop van de woning die onder water stond, werd de eis van 15 of 20 jaar premie betaling losgelaten. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën op verzoek van de Tweede Kamer aangekondigd op 1 april 2017 de zogenaamde tijdsklemmen voor deze polissen te laten vervallen. Dit houdt dus concreet in dat de afspraak om minimaal 15 of 20 jaar aan de polis te betalen geen vereiste meer is om de uitkering uit de polis belastingvrij te laten zijn.

Betekent dit dat het nu wel gunstig is om de (bank)spaar-hypotheek tegen een lagere rente om te zetten? Het antwoord hierop is niet een volmondige “ja” of “nee”. Een adviseur met verstand van zaken geeft in jouw specifieke situatie het juiste antwoord. Zo moet je rekening houden met een boete die je huidige geldverstrekker in rekening brengt voor het afkopen van je rentecontract. Ook kan in jouw spaarhypotheek een overlijdensrisico-verzekering ingebouwd zijn, die je bij afkoop van de polis mogelijk opnieuw wilt afsluiten. Je huidige leeftijd en gezondheid beïnvloeden de premie voor een nieuwe verzekering. In andere gevallen kan het prima zijn de afkoopwaarde te gebruiken voor het verlagen van je hypotheek en te profiteren van een lagere rente. De boodschap hierbij is: laat je goed begeleiden!

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Met het einde van het jaar in zicht, moeten huizenbezitters en -kopers rekening houden met een aantal wijzigingen. De belangrijkste schreven we voor je op.

Maximale Hypotheek
Ook volgend jaar kun je weer minder lenen voor de aankoop van de woning. Is het in 2016 nog mogelijk maximaal 102% van de marktwaarde van de woning te lenen, wordt dit per 1 januari 2017 gemaximeerd tot 101%. Dat lijkt weinig verschil. maar op een woning van € 250.000 scheelt dit € 2.500 wat je minder kunt financieren.

Als je een woning koopt, moet je rekening houden met ongeveer 4% bijkomende kosten. Je dient naast de koopprijs van de woning ook te betalen voor de overdrachtsbelasting, de notaris, de taxatie en het hypotheekadvies.
Anders gezegd zul je meer eigen geld mee moeten nemen bij de aankoop van je nieuwe woning. Vanaf volgend jaar kun je 1% extra financieren en zul je dus 3% zelf moeten betalen. Per 1 januari 2018 kun je maximaal de marktwaarde financieren en helemaal niets meer daar boven. Wat er na 2018 gaat gebeuren met het maximum te lenen bedrag ten opzichte van de marktwaarde is nog niet bekend.

Belastingaftrek
De hypotheekrente die je betaalt voor jouw eigen woning is aftrekbaar. Sinds een paar jaar wordt het voordeel in de hoogste belastingschijf afgebouwd. Dit heeft gevolgen voor personen die een bruto inkomen hebben van meer dan € 66.422. Zij betalen over elke euro meer dan dit inkomen 52% belasting, maar kunnen in 2016 nog 50,5% van de betaalde rente verrekenen. Per 1 januari 2017 wordt dit percentage verder teruggebracht naar 50%. De schijf begint volgend jaar ook iets hoger, namelijk op € 67.072. De aanpassing van 0,5% blijft de komende jaren doorgaan totdat het de 42% bereikt.

NHG
Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk een hypotheek aan te vragen met NHG voor een woning met een waarde van maximaal € 245.000. NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Als je de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, springt NHG bij. De geldverstrekker heeft hierdoor meer zekerheid en geeft daarvoor een rentekorting. In 2016 geldt nog dat de NHG-hypotheek inclusief kosten niet hoger mag zijn dan € 245.000. Vanaf volgend jaar kom je dus eerder in aanmerking voor een NHG hypotheek.

Schenken
Na 1 januari is de verhoogde vrijstelling van € 100.000 belastingvrij schenken aan je kinderen weer terug. Ze moeten het bedrag wel gebruiken voor de eigen woning. Dit kan zijn het kopen of verbouwen van de eigen woning, maar aflossen op de hypotheek mag ook. Er is een aantal voorwaarden. Zo mag de ontvanger van het geld niet ouder zijn dan 39 jaar. Eventuele eerdere schenkingen worden verrekenend. Je mag ook schenken aan iemand anders dan je kinderen.

Terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Huizenjagers krijgen een maandje respijt om de strengere hypotheekeisen van 2017 te ontlopen. Zij moeten alleen wel zorgen dat zij op tijd alle documenten hebben verzameld om de soepeler hyptheekofferte rond te krijgen.

AFM

Hyptheekoffertes uit 2016 worden in 2017 alleen gerespecteerd wanneer ze ook in 2016 door de bank zijn geakkordeerd. Dit is in juli al afgesproken tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de sector naar aanleiding van nieuwe Europese regels. In het verleden gold met jaarwisselingen altijd de aanvraagdatum van de offerte. De aanpassing betekent dat kopers het risico lopen dat zij uiteindelijk hun droomhuis niet kunnen kopen, terwijl dat onder de soepeler regels van 2016 nog wel zo was.

Definitief akkoord

„De consument is dus afhankelijk van de doorloopsnelheid van het hypotheektraject bij zijn geldverstrekker”, waarschuwt financieel makelaar Harrie-Jan van Nunen.

Hypotheekverstrekkers geven pas een definitief akkoord voor een offerte na het overleggen en beoordelen van alle documenten zoals werkgeversverklaring, koopakte, taxatierapport, medisch akkoord voor de verzekering enzovoort. „Gemiddeld genomen duurt dit traject vier weken, waardoor offertes die nu reeds zijn uitgebracht geen zekerheid meer geven. Gezien de hausse aan aanvragen als gevolg van de gestegen rente in de afgelopen weken, alsmede de traditionele eindejaar drukte lijkt de chaos niet te overzien!”

Eigen geld

Wie nu jaagt op een woning heeft veel voordeel bij een hypotheekofferte uit 2016. In 2017 veranderen twee belangrijke zaken. Alleereerst mag nog maar 101% van de waarde van de woning worden geleend. Dit was dit jaar nog 102%. Kopers moeten in 2017 dus meer eigen geld inbrengen, vooral in de populaire steden waar de huizenprijzen omhoog schieten.

Daarnaast worden per 1 januari ook de regels voor de maximale hypotheek op het inkomen aangepast. Wie vanaf 2017 een hypotheek afsluit met een rente onder de 2% (bijvoorbeeld 10 jaar vast), kan volgend jaar gemiddeld zo’n 5% minder lenen op zijn inkomen.

(bron: Telegraaf)

Terug